Gå tilbake til:
Du er her:

Holen avløpsrenseanlegg

I 2012 startet ombyggingen til et biologisk - kjemisk renseanlegg for å klare sekundærrensekravet gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Anlegget er dimensjonert for 134 000 pe.

Johan Berentsens vei 48

5160 Laksevåg

NØKKELTALL

Qdim = 2 500 m3 / h.

Qmaksdim = 6 600 m3 / h (biologisk og kjemisk behandling)

Q maks = 9 900 m3 / h (forbehandles)

Renseprosess:

Båndrist: (6mm) Kapasitet: 7 600 m3 / h

(i tillegg overløpsrist med kapasitet 9 900 m3/h)

Fett og sandfang:

Qmaksdim = 9 900 m3 / h Luftetanker (MBBR):

9,5 meter dype, volum ca. 3 300 m3 (total),

(3 parallellle linjer med 2 reaktorer i serie)

BOF = 6 002 kg/d, maks luftutskifting 4000 Nm3 / h

Sedimenteringsbasseng

Actiflo:

Hver sedimenering 5,3 meter langt, 4,9 meter bredt og 5 meter dypt. (3 parallelle linjer) Maks overflatebelastning = 117 m / h

Slambehandling

(Fortykking med Actidyn):

Kapasitet: 5185 kg TS / d

Sentrifuger:

Alfa Laval G75

Slamsilo:

2 siloer totalt volum 140 m3

Ventilasjon:

Kapasitet: 50 000 og 35 000 m3 / h

Prosessluft: 2 x 20 000m3 / h (gjennom fotooksidasjon)