Gå tilbake til:
Du er her:

Kvernevik avløpsrenseanlegg

I 2012 startet ombyggingen til et biologisk aktivslamanlegg for å klare sekundærrensekravet gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Anlegget er dimensjonert for 56 000 pe.

NØKKELTALL

Qdim = 730 m3 / h.

Qmaksdim = 1630 m3 / h (biologisk behandling)

Q maks = 2520 m3 / h (forbehandles)

Renseprosess:

Båndrist: (6mm)

Kapasitet: 2520 m3 / h

Fett og sandfang:

Qmaksdim = 2520 m3 / h

Luftetanker:

9 meter dype, aktivslamvolum ca. 2350 m3 (hver tank),

BOF5= 3378 kg/d, maks luftutskifting 2700 Nm3 / h

Sedimenteringsbasseng:

44 meter langt, 13 meter bredt og 5 meter dypt.

Maks overflatebelastning = 1,43 m / h

Slambehandling:

Kapasitet: 3648 kg TS / d

Sentrifuger:

Noxon DC 20 ELLM

Slamsilo:

2 siloer totalt volum 80 m3

Ventilasjon:

Kapasitet: 2 x 30 000m3 / h

Prosessluft: 10000m3 / h (gjennom fotooksidasjon)