Gå tilbake til:
Du er her:

Knappen avløpsrenseanlegg

Knappen kloakkrenseanlegg, kjemisk renseanlegg, mellom Sælenvatnet og Grimstadfjorden. Anlegget er dimensjonert for 63 000 personekvivalenter og omfatter pumpestasjon, sandfang og ristbasseng samt ventilasjonsanlegg.

Renseanlegget mottar avløpsvann gjennom tunneler fra det nordlige Fana (9820 m), Fyllingsdalen (3350 m) og Loddefjord (2280 m), utslipp i Grimstadfjorden 150 m fra land på 50 m dyp. Fyllingsdaltunnelen fullført 1971, Loddefjordtunnelen 1980. Første byggetrinn avsluttet 1981, annet 1986.

Tunellen - Kjerreidviken 14

Adm.bygg - Bjørggrend 150

Høyde buss maks 3,60