Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen biogassanlegg

Biogassanlegget i Bergen utnytter ressursene i slammet fra avløpsrenseanleggene og septiktankene som er lokalisert i Bergen kommune best mulig.

Bruk av biogass • Oppgraderes til biometan og brukes til gassdrevne kjøretøy, trolig busser. Kjørelengde på ca. 6,1 mill. km/år for buss (tilsvarere ca 80 busser).
Slamanlegget i Rådalen driftes av Bergen kommune ved Bergen Vann KF.

Biogassen blir brukt som drivstoff til bussene i Bergen.

Kontaktperson: Kristine Akervold: kristine.akervold@bergen.kommune.no. Telefon: 91797781