Gå tilbake til:
Du er her:

Mål for avløpsrensingen

Avløpsrensingen i Bergen skal ivareta mål om god økologisk tilstand i fjorder og vassdrag.

Mål for avløpsrensingen
Nye Kvernevik avløpsrenseanlegg
Mål for avløpsrensingen
Nye Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanleggene i Bergen er tilpasset de krav til rensing som gjaldt på utbyggingstidspunktet. Kvernevik, Ytre Sandviken og Holen er nylig oppgradert til sekundærrensing. Flesland renseanlegg er under oppgradering.

Mål for avløpsrensingen i Bergen:

  • Avløpsrensingen i Bergen skal ligge på et nivå som ivaretar mål om god økologisk tilstand i vannforekomstene.
  • Det skal produseres biogass av avløpslammet, og gassen skal brukes på best mulig miljømessig og økonomisk måte.
  • Etter gassproduksjonen er slammet redusert til ca. 60 % av opprinnelig mengde. Denne bioresten skal i størst mulig grad gjenbrukes som en ressurs som gjødsel eller jordforbedring.

.