Gå tilbake til:
Du er her:

Skal Bergen ta etter Stavanger?

I Stavanger overtar kommunen fra 1. juli 2012 ansvaret for samtlige stikkledninger som ligger under offentlige gater og veier. Ansvaret til kommunen slutter der veien slutter. Herfra og frem til huset er det fremdeles huseier som har ansvaret for vann-og avløpsrørene.

Stavanger kommune er den første kommunen i landet som innfører denne nye ordningen, og de tror mange kommuner vil følge deres eksempel.

Kostbare reperasjoner
Grunnen til at Stavanger vil gjøre dette, er at det i dag er langt mer krevende, kompliserte og kostbare reperasjoner av stikkledninger under veiene enn det tidligere var.
Stavanger kommune ønsker ikke at huseiere skal belastes med dette, fordi det i mange tilfeller her blir urimelig høye kostnader for en privat huseier.

En bekymring mindre
Kommunen som profesjonell forvalter mener de lettere kan ta dette ansvaret, og raskere få reparert feil og lekkasjer som skulle oppstå.
Overtagelsen av ansvaret vil føre til en liten økning i vann-og avgiftsgebyrene. Bortsett fra dette mener kommunen at den nye ordningen er en stor fordel for alle huseiere, som nå vil få en bekymring mindre.

Bergen vurderer ordningen
Bergen kommune er blant kommunene som også vurderer å innføre en lignende ordning.
I Hovedplanen for avløp og vannmiljø 2012-22 er temaet omtalt, og en er kommet frem til at en slik ansvarsovertagelse årlig vil koste kommunen rundt 20 millioner kroner .

Kontaktinfo
Hogne Hjelle, avdelingsleder Vann-og avløpsetaten
Tlf 55 56 61 47/909 45 033
E-post hogne.hjelle@bergen.kommune.no