Gå tilbake til:
Du er her:

Overvann og klima

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16, vurderer at klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting, vil øke skadevirkningene fra overvann i byer og tettsteder.

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

Overvannshåndtering og flomforebygging

Målet med overvannshåndteringen er å begrense negative konsekvenser på menneskers helse, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Klimatilpasning

Klimaet er i endring og selv om Norge sammenlignet med andre land er mindre utsatt og bedre rustet til å møte endringene, må også vi tilpasse oss.