Gå tilbake til:
Du er her:

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16, vurderer at klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting, vil øke skadevirkningene fra overvann i byer og tettsteder.

Les mer (23.02.2016)

 

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

Les mer (02.12.2013)

 

Overvannshåndtering og flomforebygging

Overvannshåndtering og flomforebygging

Målet med overvannshåndteringen er å begrense negative konsekvenser på menneskers helse, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Les mer (16.02.2012)

 
.