Gå tilbake til:
Du er her:

Klimatilpasning

Klimaet er i endring og selv om Norge sammenlignet med andre land er mindre utsatt og bedre rustet til å møte endringene, må også vi tilpasse oss.

Dette angår den enkelte av oss og hele samfunnet. I løpet av de siste par årene har det kommet mye ny kunnskap om klimatilpasning fra forskning, statlig forvaltning og kommuner.

Bergen kommune tar hensyn til dagens kunnskap om framtidens klima ved planlegging av infrastruktur.

Vi bidrar også til å bygge ny kunnskap om klimatilpasning gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.