Gå tilbake til:
Du er her:

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Kjenner du dine stikkledninger?

-Vi ser ofte eksempel på huseiere som ikke er godt nok informert om eget ansvar for vann-og avløpsrør til og fra boligen, sier Randi Erdal, avdelingsleder myndighet ved Vann- og avløpsetaten.

Private ledninger er huseiers ansvar - også utover tomtegrensen
-Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer fra på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar. Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset (se tegningen til høyre).

Fellesskapet må dele regningen
"Hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt », heter det. - Vi anbefaler at de som eier rør sammen lager seg gode avtaler som beskriver hvordan en skal håndtere fremtidige utgifter til ledningsanlegget, forklarer Erdal. – I noen sameier settes det av penger fortløpende slik at en har litt å gå på den dagen utgiftene kommer.

Kan koste dyrt
-Kostander til utbedring av lekkasjer varierer, alt fra 30 000 til over 100 000, det kommer helt an på hvor mye som må fornyes og hvor mange de er til å dele på kostnadene, sier Erdal.

Kunnskapsmangel

En fersk spørreundersøkelse utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, viser at 26 prosent av innbyggerne ikke vet om de eier stikkledningene for vann og avløp, og at 34 prosent ikke vet om de eier en stikkledning sammen med naboen. Bare 40 prosent vet hvor stikkledningene er plassert på eiendommen, og 34 prosent vet hvilken tilstand ledningene har. Huseiere i Oslo vet minst om sine stikkledninger, mens huseiere i Nord-Norge vet mest. Kvinnelige huseier skårer gjennomgående dårligere enn menn i undersøkelsen.

- Undersøkelsen viser fremfor alt at de fleste huseiere bør lære seg mer om hvor stikkledningene går og hvilken tilstand de er i, slik at de slipper overraskende utgifter og kostbare skader i fremtiden, mener direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.