Gå tilbake til:
Du er her:

Varierende vannkvalitet ved nedbør

Erfaringer viser at det er en klar sammenheng mellom mye nedbør og de dårligste badevannsprøvene.

Dette skjer på grunn av økt overflateavrenning, og større belastning på avløpssystemet.

Mens noen badeplasser oppnår god badevannskvalitet allerede dagen etter at det har sluttet å regne, kan andre badeplasser kan trenge 1-2 dager før badevannskvaliteten blir god etter mye nedbør.

Viktig rekreasjon
Friluftsbad og den aktivitet som følger med dette, er viktig rekreasjon, med en positiv helseeffekt. Når innholdet av tarmbakterier imidlertid blir for stort, tilsier risiko for hygieniske ulemper at helsemyndighetene fraråder bading.

Vannprøver fra offentlige badeplasser i Bergen, viser hver uke hvordan vannkvaliteten er ved de ulike friluftsbadene. Ved dårlige resultater ble det tatt oppfølgingsprøver.

Forbedrer badevannskvaliteten
For å stadig forbedre badevannskvaliteten gjøres spesielle tiltak på utsatte steder. Når det avdekkes at forurensing har årsak i mangler ved avløpssystemer, skal disse manglene gis topp prioritet. I tillegg skal 10-12 km avløpsledning fornyes hvert år, for å hindre lekkasjer og ledningsbrudd.

Vi følger de offentlige badeplassene tett og målet er at alle skal ha god badevannskvalitet.