Gå tilbake til:
Du er her:

Spørsmål og svar om avløpshåndtering

 • Jeg har septiktank. Hvor ofte skal den tømmes?
 • Alle slamavskillere tilkoblet avløp fra bolig skal tømmes en gang hvert annet år i samsvar med kommunens forskrifter. Større felles slamavskillere/renseanlegg tømmes etter retningslinjer fastsatt i utslippstilatelsen.
 • Jeg skal bygge nytt hus, og lurer på hvilke avløpsrør jeg kan koble meg til?
 • a) Koble til offentlig rør b) Dersom det ikke er offentlig rør i nærheten er det ulike løsninger man må velge for ulike steder i kommunen. Noen steder er det forbudt med nye utslipp. Steder kan ha krav til biologisk/kjemisk rensing og i andre tilfeller må en bygge minirenseanlegg. Ta kontakt med Vann- og avløpsetaten for nærmere informasjon.
 • Hvor er nærmeste kommunale avløpsrør?
 • Kontakt Vann- og avløpsetaten. Vi kan finne fram kart som viser rørets beliggenhet.
 • Hva gjør jeg ved lekkasje på avløpsrør?
 • Informèr Vann- og avløpsetaten så fort som mulig.
  Privat lekkasje: Ring forsikringselskapet ditt og eventuelt rørlegger.
  Kommunal lekkasje: Ring Vaktsentralen på telefon 55 56 78 15 eller 55 29 11 10