Gå tilbake til:
Du er her:

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

-Vi ser ofte eksempel på huseiere som ikke er godt nok informert om eget ansvar for vann-og avløpsrør til og fra boligen, sier Randi Erdal, avdelingsleder myndighet ved Vann- og avløpsetaten.

Private ledninger er huseiers ansvar - også utover tomtegrensen
-Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer fra på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar. Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset (se tegningen til høyre).

Fellesskapet må dele regningen
"Hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt », heter det. - Vi anbefaler at de som eier rør sammen lager seg gode avtaler som beskriver hvordan en skal håndtere fremtidige utgifter til ledningsanlegget, forklarer Erdal. – I noen sameier settes det av penger fortløpende slik at en har litt å gå på den dagen utgiftene kommer.

Kan koste dyrt
-Kostander til utbedring av lekkasjer varierer, alt fra 30 000 til over 100 000, det kommer helt an på hvor mye som må fornyes og hvor mange de er til å dele på kostnadene, sier Erdal.

-Huseiere bør sjekke med forsikringsselskapet sitt om de har dekning for skader/lekkasjer på private vann- og avløpsrør. Mange selskap tilbyr dette, og da blir ikke regningen så stor hvis noe skulle skje. Dersom huseier ikke følger opp pålegg om utbedringer, er konsekvensen tvangsmulkt, eller at kommunen får arbeidet utført på abonnenten sin regning, legger hun til.

Hva skal huseier/huseiere gjøre dersom de oppdager en lekkasje?
-Kontakt rørlegger og få utbedret skaden innen fire uker. Vannlekkasjer fører til at mye godt drikkevann forsvinner, og kloakklekkasjer kan føre til betydelig forurensing, og må derfor raskt stoppes.

Kan du benytte gravefri metode?

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan huseiere benytte gravefrie metoder for reparasjon. Disse metodene er ofte mer effektivt og billigere, med mindre miljøbelatning og uten sjenanse for omgivelsene. Fagpersoner kan utrede om det vil lønne seg for deg å velge denne metoden.