Gå tilbake til:
Du er her:

Ny metode for renovering av kummer

-Ved å sprøyte glassfiberarmert betong på innsiden av kummen, slipper vi den kostbare, og omfattende jobben det er å skifte ut kummer som lekker. At denne metoden i tillegg er miljøvennlig er selvsagt også et stort pluss!

Kjapp og miljøvennlig metode
Oddbjørn Andersen er prosjektleder i Vann-og avløpsetaten. Sammen med NCC tester han nå ut en smart og enkel metode for renovering av kummer: Permacastmetoden, som den kalles, forenkler på en effektiv og sikker måte den omfattende renoveringsjobben det er å vedlikeholde alle kummene i kommunen.
-Problemet med gamle kummer er at det lekker kloakk ut, og siver grunnvann inn, noe som ikke er bra for hverken miljøet, kummen eller rørsystemet, forteller han.

Garanterer tett kum
Vann-og avløpsetaten har stor tro på denne tettemetoden, som i flere år har vært en stor suksess i Sverige.
-Det vi gjør, er å sprøyte på glassfiberarmert betong med en sentrifugalsprøyte. Når dette herder, har kummen fått en ny «innside» som hindrer lekkasjer og forvitring, og gir en garantert tett brønn, sier Terje Strømme Pettersen, anleggsleder i NCC. Betongen har en herdetid på bare tre timer, og selve jobben tar bare en time, legger han til.

Sparer kommunen for store summer
Den nye tettemetoden testes i disse dager ut i 30 kummer i Bergen sentrum og omegn.
Og dersom testene er gode, vil det på sikt bli vurdert å bruke metoden mer permanent.
Ifølge NCC regner med en tilnærmet halvering av kostnadene sammenlignet med å måtte skifte ut gamle, utette kummer.
–Å skifte ut en gammel kum tar ofte mange dager. Det krever mye graving, stenging av gater og mye logistikk. Denne tettemetoden er gjort på en times tid, og er til minimal hinder for trafikken. Metoden fornyer og forlenger levetid på kummen, og er i tillegg både miljøvennlig og kostnadsbesparende, avslutter Oddbjørn Andersen i Vann-og avløpsetaten.