Gå tilbake til:
Du er her:
Badevann i Bergen

Vi gjør fjordene renere

Friluftsbad og den aktiviteten bading skaper, er viktig rekreasjon med positiv helseeffekt. Vår ambisjon er at alle offentlige badeplasser skal ha god vannkvalitet.

Gjennom hele året jobber vi med å stadig forbedre vannkvaliteten, et arbeid som vi følger opp med årlige målinger av badevannkvalitet.

De siste årene er den hygieniske badevannskvaliteten i Bergen blitt stadig bedre, og med en storstilt oppgradering av avløpsrenseanlegg og fornying av ledningsnettet de neste årene, kommer denne trenden med all sannsynlighet til å fortsette.

Her ser du hvor vi måler badevannskvaliteten