Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Ibsen gate og Edvard Griegs vei , nye vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år! Det er på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Sagstad

Vann- og avløpsetaten utbedrer det kommunale spillvannsanlegget i Sagstadvegen.

Rehabilitering av avløpsledninger i Indre Arna

Gravefri fornying av avløpsledninger i Indre Arna.

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er under rehabilitering helt frem til Domkirken, og arkeologene blir med hele veien.

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her:

Fornyer infrastruktur i Bergen sentrum

Graveklubben skal fornye og legge ny infrastruktur i Neumanns gate, samt sidegatene Vestre Torggate, Sigurds gate, Sverres gate og Teatergaten.

Hjellestadvika veg- og va-anlegg

Prosjekt med å legge vann- og avløpsanlegg, samt vegutvidelse rundt Hjellestadvika ser ut til å få et lengre tidsperspektiv enn først antatt.