Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Fornying av vann- og avløpsledninger i Ibsen gate og Kiellands gate

Vi skal fornye eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene i deler av Ibsens gate og hele Kiellands gate. I tillegg skal det legges ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Opprydning, reparasjon og sikring ved Munkebotn er gjennomført

Mye vann, på feil sted, på kort tid, kan være både skadelig og skremmende. Arbeidet med å sikre, rydde og gjenopprette etter vannets ødeleggelser er nå gjennomført.

Nye vann- og avløpsledninger i Ibsen gate og Edvard Griegs vei

Ibsens gate er stengt for gjennomkjøring mens vi fornyer vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet har vist seg mer omfattende enn forventet og er derfor forsinket.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.

Torvetua i Fana

Boligfeltet Torvetua (Neshaugen, Fana) har hatt privat vann- og avløpshåndtering siden det ble bygget på slutten av 1990-tallet, men nå er Vann- og avløpsetaten ferdig med anleggsarbeider og hele boligfeltet er tilknyttet kommunalt nett.

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men Vann- og avløpsetaten er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er under rehabilitering helt frem til Domkirken, og arkeologene blir med hele veien.

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her: