Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Fornying i Søndre Blekeveien og Fjellgaten

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har et stort og kontinuerlig program for å fornye vann- og avløpsnettet i Bergen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre byens innbyggere en god, stabil og sikker vannkvalitet samt sikre et godt miljø.

Les mer

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Les mer

Rehabilitering av avløpsledninger i Indre Arna

Gravefri fornying av avløpsledninger i Indre Arna.

Les mer

Fornying, fase 2, vann- og avløpsledninger i Ibsen gate og Edvard Griegs er utsatt

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år! Det er på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Les mer

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Les mer

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er under rehabilitering helt frem til Domkirken, og arkeologene blir med hele veien.

Les mer

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her:

Les mer

Fornyer infrastruktur i Bergen sentrum

Graveklubben skal fornye og legge ny infrastruktur i Neumanns gate, samt sidegatene Vestre Torggate, Sigurds gate, Sverres gate og Teatergaten.

Les mer

Arbeid på vann- og avløpsledninger i Frøviken, Eidsvåg

I tråd med målene fastsatt i Bergen kommunes Hovedplan for avløp og vannmiljø ønsker Vann- og avløpsetaten å fjerne dagens avløpsutslipp til Frøviken og lede avløpsvannet til kommunalt renseanlegg

Les mer

Hjellestadvika veg- og va-anlegg

Prosjekt med å legge vann- og avløpsanlegg, samt vegutvidelse rundt Hjellestadvika ser ut til å få et lengre tidsperspektiv enn først antatt.

Les mer