Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobbes det

Rehabiliterer dam Munkebotsvatnet

Lurer du på hvorfor vannstanden i Munkebotsvatnet er lavere enn normalt?

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.

Vi borer dypt for å få vannet dit vi vil!

For å få overvannet (regnvannet) på Møhlenpris til fjorden i stedet for å bruke ressurser på å rense det, måtte vi 8 meter ned i bakken!

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men Vann- og avløpsetaten er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Ibsen gate og Edvard Griegs vei , nye vann- og avløpsledninger

Fra 30. oktober blir Ibsens gate stengt for gjennomkjøring mens vi fornyer vann- og avløpsledninger i området.

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Opprusting av Strandgaten med sidegater

Prosjektet skal fornye infrastrukturen i Strandgaten og tilhørende sidegater gjennom ordningen Graveklubben.

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er under rehabilitering helt frem til Domkirken, og arkeologene blir med hele veien.

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Rehabilitering av avløpsledninger i Indre Arna

Gravefri fornying av avløpsledninger i Indre Arna.

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her: