Gå tilbake til:
Du er her:

Oppgradering av renseanlegg

Kloakk blir drivstoff

Nå er første lass med slam levert på Bergen biogassanlegg. Dette slammet skal bli til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!

(23.11.2016)

Kloakk blir drivstoff

Det krever store ressurser å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Bergens største løft for vannmiljøet er nå i ferd med å ferdigstilles. Ikke bare får vi en renere fjord, som vi vil også få utnyttet slamavfallet på en best mulig måte; til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!

(31.10.2016)

Bedre rensing enn noensinne på Flesland renseanlegg

Grovristene på Flesland er i gang – snart står resten av anlegget ferdig. Dette første rensetrinnet renser i seg selv bedre enn det gamle anlegget noen gang har klart

(31.10.2016)

Investerer stort i vannmiljø

Det krever store ressurser å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Nå er Bergens største løft for vannmiljøet i ferd med å ferdigstilles.

(18.10.2017)

Nye Kvernevik renseanlegg er tatt i bruk!

Anlegget ble åpnet den 4. desember 2015, og med det er utbyggingen av anlegget i mål.

(13.05.2016)

Oppgradering av Holen renseanlegg

Holen avløpsrenseanlegg tar i dag i mot avløpsvann fra det aller meste av Bergensdalen, halve sentrum, Solheimsviken, Damsgård, Laksevåg, Gravdal og Nipedalen.

(13.05.2016)

Ytre Sandviken renseanlegg er tatt i bruk

- Dette er et kjempestort miljøløft for Bergen, sa byråd Henning Warloe da han åpnet Norges tøffeste og Europas mest kompakte renseanlegg, nye Ytre Sandviken renseanlegg.

(13.05.2016)

Storstilt miljøløft for avløpsrenseanleggene i Bergen

Fire av byens største avløpsrenseanlegg gjennomgår en kraftig oppgradering for å oppfylle krav til rensing av avløpsvann. På denne måten vil vi sørge for best mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen vår.

(15.09.2016)

Stort beboerengasjement om nytt biogassanlegg

Fare, lukt og støy var hovedbekymringene til beboerne som møtte til informasjonsmøte om nytt biogassanlegg i Rådalen den 13. oktober.

(16.10.2015)