Gå tilbake til:
Du er her:

Investerer stort i vannmiljø

Det krever store ressurser å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Nå er Bergens største løft for vannmiljøet i ferd med å ferdigstilles.

  • Alle de fire anleggene er fjellanlegg og til sammen er det sprengt ut ca 395 000 m3. Volumet tilsvarer ca 12 rådhus.
  • Anleggene rommer til sammen 7 basseng tilsvarende ADO arena ved Nygårdstangen.
    Tre basseng på Flesland RA, to på Kvernevik RA og et hver på Ytre Sandviken RA og på Holen RA.

Vi bygger blant annet syv basseng tilsvarende det i ADO arena! Enorme fjellhaller er sprengt ut når fire av byens avløpsrenseanlegg er under oppgradering.

Krav til utslipp av avløpsvann

Nasjonale og internasjonale rensekrav var utganspunktet for oppgraderingen. For Bergen er kravet at vi skal ha sekundærrensing på alle anlegg, noe som betyr at vi må fjerne organisk stoff fra avløpsvannet.

Vi bygger i tillegg ut anleggene for å håndtere befolkningsvekst og klimaforandringer i tiden fremover.

Følg de fire renseanleggene som blir oppgradert:

Ytre Sandviken RA

Kvernevik RA

Flesland RA og

Holen RA

Bedre rensing

De nye anleggene fjerner minst 75 % av det organiske stoffet før utslipp, som fører til en sunnere fjord.

Til sammenlikning fjerner dagens anlegg ca. 25 %.

Mer rensing vil også føre til mer slam. Slammet vil vi benytte som en ressurs i biogassanlegget.