Gå tilbake til:
Du er her:

Storstilt miljøløft for avløpsrenseanleggene i Bergen

Fire av byens største avløpsrenseanlegg gjennomgår en kraftig oppgradering for å oppfylle krav til rensing av avløpsvann. På denne måten vil vi sørge for best mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen vår.

Renseanlegget i Ytre Sandviken, er det første som ble ferdigstilt, høsten 2014.

Videre vil Holen renseanlegg i Laksevåg stå ferdig senhøsten 2015 og det vil også Kvernevik i Åsane.

Flesland renseanlegg ser ut til å bli ferdigstilt til desember 2016.

Produksjon av biogass

I tillegg til betydelig forbedret avløpsrening, vil det også produseres biogass av avløpslammet. Biogassen skal oppgraderes til biometan, som skal brukes på den miljømessig og økonomisk mest fordelaktige måte.