Gå tilbake til:
Du er her:

Dammen på Gullfjellet er ferdig

Svartavatn er nå fyllt, og nivået er hevet med 15 meter.

Frem mot 2040 regner en med at vi er 100 000 flere innbyggere i Bergen. Da må vi sørge for at det er nok drikkevann til alle.

Dette sier prosjektleder for den nye demningen på Gullfjellet, Arne Halvorsen.

Rent vann, trygt vann, nok vann

Fra april 2012 har det vært arbeider med demningen ved Svartavatnet for å sikre vannforsyningen i Bergen. Arbeidet er nå ferdig og Svartavatnet var fullt igjen 01.01.2015!

Den nye demningen har hevet nivået i Svartavatnet med 15 meter og magasinvolumet er økt fra 2,7 mill m3 til 8,6 mill m3. Det vil si 8 600 000 000 liter, en reserve som kan dekke hele Bergen kommune i minst 4 måneder.