Gå tilbake til:
Du er her:
Vegen blir stengt

Fornyer vannledninger i Peter Jebsens veg

Arbeid på det kommunale vannledningsnettet i Peter Jebsens fortsetter.

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten:

Prosjektleder Trym Trovik : tlf: 957 63 470

Entreprenør Fyllingen Maskin AS med underentreprenører:

Prosjektleder: Andreas Lunde, tlf: 958 89 290

Anleggsleder: Roger Løseth, tlf 911 68 377

Rørlegger Jørgen Lysen, tlf: 902 64 437

Godt vann, trygt vann, nok vann

Første fase av arbeidene går mellom Ytre Arna kirke og Dr. Krohns veg. Arbeidet har vist seg mer omfattende en forutsatt og vil fortsette fremover.

Det blir etablert midlertidig vannforsyning under arbeidene.

Vegstenging:

Vegen er stengt for gjennomkjøring, men bussen kjører som vanlig.

Fremdrift:

I andre fase vil arbeidene fortsette sørover mot krysset Peter Jebsens veg/ Gamlevegen. Vegen vil da holdes åpen, men med innsnevring i vegbanen.