Gå tilbake til:
Du er her:

Vi gjør Fanafjorden renere

VA-etaten i samarbeid med Grønn Etat, utfører for tiden anleggsarbeider ved det nedlagte avfallsdeponiet i Rådalen.

Hva gjør vi?

  • Etablerer nye vann- og avløpsledninger langs Fanavegen og Hordnesvegen
  • Etablerer åpne overvannsgrøfter inne på det nedlagte deponiet, samt langs deler av Fanavegen og Hordnesvegen
  • Gjenåper bekk fra Hordnesvegen til Mjelkevika

Se kart for informasjon om anleggsområdets utstrekning.

Anleggsperiode:

Fra 24. september 2014 til september 2015

Vi gjør Fanafjorden renere:

Målet for arbeidet vi setter i gang nå er å:

  • redusere mengden sigevann fra det nedlagte avfallsdeponiet ved å fange opp overvann (regnvann) i åpne grøfter og lede det til Fanafjorden i gjenåpnet bekk.
  • legge til rette for framtidig sanering av kloakkutslipp i indre deler av Fanafjorden ved å etablere avløpsledninger i Hordnesvegen/Fanavegen.
  • legge til rette for framtidig ringforbindelse av forbruksvann til indre deler av Fanafjorden ved å etablere vannledning i Fanavegen.

Kontakt VA-etaten:

Hildegunn Kvåle, prosjektleder:

Telefon: 55 56 62 89/ 916 59 290