Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid i Sælenvegen

Etablering av fartsdempere gjør at Sælenveien blir stengt for gjennomkjøring onsdag 25. november fra kl. 0800 – ca. kl. 1700.

Hildegunn Kvåle, prosjektleder:

Telefon: 55 56 62 89/ 916 59 290

Tilkomst til Stokkedalen vil fra kl. 0800 – kl. 1200 være fra sør. Fra kl. 1200 – kl. 1700 fra nord.

Arbeidene på vann- og avløpsnettet er avsluttet.

Prosjektet vil gi:

  • Et nærmiljø uten kloakkforurensning
  • Forbedret miljøkvalitet
  • Bedre tilbud om kommunal vannforsyning