Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid på vann- og avløpsledninger i Frøviken, Eidsvåg

I tråd med målene fastsatt i Bergen kommunes Hovedplan for avløp og vannmiljø ønsker Vann- og avløpsetaten å fjerne dagens avløpsutslipp til Frøviken og lede avløpsvannet til kommunalt renseanlegg

For å få dette til, skal vi etablere en ny kommunal pumpestasjon, samt flere private pumpestasjoner.

Det er behov for sanering av nærliggende VA-ledningsnett.

Informasjon om arbeidet

Arbeidene er nå i gang.

Kontaktinfo

Eventuelle spørsmål om arbeidene kan rettes til prosjektleder for VA-etaten, Bergen kommune:
Andreja Ostojic, tlf 55 56 61 04, e-post: andreja.ostojic@bergen.kommune.no