Gå tilbake til:
Du er her:

Stenger Nyhavnsvegen for trafikk

Arbeidet med å utbedre Nyhavnsvegen med nytt fortau og vann- og avløpsledninger i grunnen er i gang.

Stor aktivitet i Nyhavnsvegen (se egen sak)

Det pågår arbeid med å sprenge vekk en fjellknaus ovenfor Elsero borettslag. Der skal det etableres fortau og oppstillingsplasser for busser.

I august oppgraderes nederste del av Nyhavnsvegen fra Nyhavn og opp til Nyhavnsbakken med fortau og ledningsnett. Denne strekningen stenges for all trafikk i perioden fra 10.august og ca. to måneder fremover. Trafikk må i dette tidsrommet benytte Breiviksvegen som atkomstveg til området nedenfor Nyhavnsbakken.

Parkering

Nyhavnsvegen og Breiviksvegen er skiltet med parkering forbudt. Parkering forbudt vil gjelde frem til ca. mars 2016. Det forutsettes at beboerne søker parkering andre steder i området.

Kontaktpersoner - byggherre

Byggeleder: Stema Rådgivning AS, Inge-Brigt Eide, ibe@stema-r.no

Etat for utbyggingsavtaler: Per Aas Moen, per.moen@bergen.kommune.no

Gjennomføring av de planlagte anleggsarbeidene vil nødvendigvis medføre ulike ulemper for beboerne i området. Byggherre og entreprenør vil søke å gjøre sitt til at ulempene blir minst mulig.