Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltak for å redusere utslipp til Bjørndalspollen

Fra juni til november 2015 vil vi skifte ut en avløpspumpestasjon i Loddefjord og legge om eksiterende avløpsledninger. Tiltaket vil redusere utslipp til Bjørndalspollen.

I byggetiden er det etablert en siltgardin for at ikke vann fra anleggsområdet skal påvirke Bjørndalspollen med blakket/brunt vann.

Byggherre er Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten

Entreprenør er Hylland AS