Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av vann- og avløpsledninger i Nydalen

Vi fornyer kommunale vann- og avløpsledninger i Nydalen. Det gjør vi for å sikre en god og stabil vannkvalitet, og for et godt miljø.

I anleggsfasen blir det til tider stengt veg. Fotgjengere kan passere.

Berørte er varslet med brev.

Kontaktinformasjon:

For Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder Trym Trovik: tlf 957 63 470