Gå tilbake til:
Du er her:

Utbedring av vannledning ved Regnhytten

Brudd på vannledning ved Fløenstien. Vi forventer å avslutte gravearbeider i løpet av uke 35.

Nederste del av Starefosselven, fra Kalfarveien og ut i Store Lungegårdsvann, skal renses og spyles. På grunn av brudd på ledningen ved Fløenstien må vi grave oss ned for å reparere.