Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av kommunale vannledninger i Stølsvegen

Vann- og avløpsetaten jobber kontinuerlig for å sikre byens innbyggere god, stabil og sikker vannkvalitet. Nå skal vannledningen i Stølsvegen fornyes og dette vil føre til stenging av vegen frem til slutten av januar.

Kan kjøre til eiendommene

Vegstengingen vil ikke påvirke buss i rute og det vil være anledning for beboere å kjøre til eiendommene og til Nylendet.

Midlertidig vannforsyning

Alle anboringer/ tilknytninger på vannledningen må graves frem og hus vil da få provisorisk/midlertidig vannforsyning.

Er din vannledning gammel?

De private vannledningseiere må vurdere å skifte ut egen vannledning når en først er i gang med arbeider. Er vannledningen gammel, dvs. mer enn 40 år, er den trolig moden for utskifting. Eier du en galvanisert ledning så bør den du absolutt vurderes å skifte den.

Hva vann- og avløpsetaten skal utføre:

  • Trekke inn ny vannledning ø280 mm i eksisterende ø350 mm vannledning. Vi må stedvis grave for å få inn den nye vannledningen samt at kummer skiftes ut.
  • Vi skifter anboring/ tilknytning til kommunal vannledning. Denne er eid av de private vannledningseiere.

Kontaktinformasjon:

Byggherre: Bergen kommune, vann- og avløpsetaten.

Prosjekt-/byggeleder: Trym Trovik Tlf: 957 63470

E-post: trym.trovik@bergen.kommune.no