Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid med Lonelva i Arna

Høy vannstand i Haukelandsvatnet fører til problemer for flere eiendommer i området.

Vann- og avløpsetaten er i gang med å undersøke forhold i elveløpet fra Haukelandsvatnet til jernbanekryssingen nord for idrettsplassen på Espeland som kan medvirke til høy vannstand.

Norconsult er leid inn for å vurdere tiltak for å bedre situasjonen.

Mer informasjon kommer.

Kontaktpersom i Vann- og avløspetaten:

Andreja Ostojic

Prosjektleder

Telefon: 55 56 61 04/ 400 48 263

andreja.ostojic@bergen.kommune.no