Gå tilbake til:
Du er her:

Garnes - fornying av kommunale vannledninger i Kjelåvegen, Vestlivegen og Kjelånæ.

Arbeidene vil pågå i perioden januar 2016 – april 2016.

Til tider må vi stenge veiene, men dette vil bli skiltet. Vi vil forsøke å holde veiene åpne for fotgjengere til enhver tid.

De som blir berørt av arbeidene har fått tilsendt infobrev direkte.

Midlertidig vannforsyning:

De berørte husene vil bli koblet opp til midlertidige vannledninger.

Er din vannledning gammel?

De private vannledningseiere må vurdere om de vil bytte ut sin private ledning når vi først er i gang med arbeider.

  • Er den private vannledningen din gammel (mer enn 40 år) så er den trolig moden for fornying.
  • Er det en galvanisert ledning så bør du absolutt vurdere å fornye den.

Kontaktperson hos Vann- og avløpsetaten:

Tanja Røssevold : tanja.rossevold@bergen.kommune.no

T 55 56 62 74

M 93 49 29 43