Gå tilbake til:
Du er her:

Midlertidig vannledning fra Ibsens gate nr. 81-113

I perioden 26. mai til 3. juni skal det det etableres midlertidig vannledning på fortauet fra Ibsens gate nr. 81 til nr. 113.

Arbeidet skal i hovedsak utføres på dagtid. Ledningen vil, så langt det er mulig, bli gravd ned foran inngangen til den enkelte eiendom.