Gå tilbake til:
Du er her:

Reparasjon av dam ved Storediket

I juni vil VA-etaten sette i gang reparasjon av dam ved Storediket på Fløyen. Dette vil føre til entreprenør må kjøre via Fløyen til anleggsområdet.

Reparasjonene vil skje på vannsiden, i de øverste 1,5 m ved at gammel fugemasse mellom steinblokkene skiftes ut.

Arbeidene vil starte mandag 6/6 og vare 1-3 uker.

Magasinet vil være nedtappet 2-3 m i perioden.

Anleggstrafikk via Fløyen

Følgende entreprenører er engasjert via rammeavtale og vil kjøre via Fløyen til anleggsområdet

- Fana Entreprenør

- IMC Diving