Gå tilbake til:
Du er her:

Planer for offentlig vann og avløp til Kvitura–Hope, Grimstad

Boliger i Grimstadområdet vest for Hammersland har over tid hatt utilfredsstillende drikkevann. Planforslaget til ny drikkevannsforsyning finner du her:

Prosjektleder:

Tanja Røssevold

Telefon. 5556 6000

Forholdene for utslipp av avløpsvann er heller ikke tilfredsstillende og Vann- og avløpsetaten ønsker derfor å etablere offentlig vann- og avløpssystem i området.

Planen er å videreføre vann- og avløpssystemet fra Kvitura til Hope i to etapper (se vedlagt tegning).

Begge etapper er nå detaljprosjektert.

Etappe 2 i avvente på utbedring av Grimstadvegen

I første omgang vil bare etappe 1 bli bygget. Etappe 2 og strekningen Dolviken-Hope vil bli etablert i forbindelse med opprustning av Grimstadvegen.