Gå tilbake til:
Du er her:

Komplisert fornying i Kong oscarsgate

Det er ikke bare vann- og avløpsledninger i grunnen i Kong Oscarsgate, men også mye historie. Kong Oscars gate er rehabilitert helt frem til Domkirken, og arkeologene var med hele veien.

Vann- og avløpsetaten har fornyet vann- og avløpsnettet og laget et nytt system for håndtering av overvann.

Del av Bergensprogrammet

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, og finansieres gjennom Bergensprogrammet. Forventet totalkostnad er om lag 80 mill kroner. Du kan lese mer om prosjektet på Bergensprogrammets nettsider.