Gå tilbake til:
Du er her:

Utbedring av vann- og avløpsnett, Haukeland i Arna

Arbeidene er i gang

Prosjektet omfatter:

  • Ny trase for Vann- og avløpsledninger langs elv.
  • Nye avløpsledninger i gang- og sykkelvei langs Hardangervegen.
  • Nye overløpsledninger til Haukelandsvannet.
  • Etablering av 5 kommunale og 3 private avløpspumpestasjoner.

Se vedlagte oversiktskart.