Gå tilbake til:
Du er her:

Hederspris til Gullfjellsdammen

Dam Svartavatnet har vunnet hedersprisen DAMKRONA for 2016. Damkonstruksjonen har en spennende utforming som pirrer det visuelle inntrykket, mener Den Norske Damkomiteen.

  • Eier: Bergen kommune
  • Entreprenør: NCC Construction
  • Konsulent: Norconsult
  • Byggeledelse: Erstad & Lekven
  • Damhøyde: 40 m
  • Damlengde: 105 m
  • Betongvolum i dam: 30 000 m3
  • Bredde damkrone: 3 m
  • Høyeste regulerte vannstand: 393 moh.
  • Magasinvolum: 8,6 millioner m3

Rent vann, trygt vann, nok vann

I april 2012 startet arbeider med dammen ved Svartavatnet for å sikre vannforsyningen i Bergen. Dam Svartavatnet sto ferdig i 2014.

Den nye demningen hevet nivået i Svartavatnet med 15 meter og magasinvolumet økte fra 2,7 millioner m3 til 8,6 millioner m3. Dette betyr at Svartavatn nå kan fylles med ca. 8 600 000 000 liter, en reserve som kan dekke hele Bergen kommune i minst 4 måneder.

Lamelldammen: Bergen kommunes varemerke

- Dam Svartavatnet skiller seg ut som en spesiell damkonstruksjon som er unik i Norsk sammenheng og for Bergen kommune, sier juryleder Thomas Konow.

- Lamelldammer er på mange måter blitt Bergen kommunes varemerke ettersom de fra før har dam Svartediket som også er en stor lamelldam, sier han videre.

Juryen begrunner tildelingen til dam Svartavatnet slik:

"Med en høyde på 40 m er dam Svartavatnet den desidert høyeste lamelldammen som er bygget i Norge. Utførelsen med en senket frostvegg på luftsiden gir dammen et spennende utseende som synligjør den bærende konstruksjonen med lameller. Dammen er buet mot oppstrøms side. Juryen mener at dette er et heldig valg som bidrar til at konstruksjonen får en mykere tilpasning til omkringliggende landskap, samtidig som den buede formen også øker sikkerheten ved anlegget gjennom en hvelvvirkning. Landskapstiltak på nedstrøms side synes å være pent utført slik at terrenginngrep fra byggetiden er lite synlig og vil bidra til en rask tilbakeføring av landskapet."