Gå tilbake til:
Du er her:

Endret kjøremønster i Ibsens gate

Ibsens gate er stengt for gjennomkjøring mens vi fornyer vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet har vist seg mer omfattende enn forventet og er derfor forsinket.

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år! Det er på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Nye miljøkrav krever også at vi separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.

Hva skal vi gjøre:

  • Legge ny vannledning (overføringsledning)
  • Legge ny lokal vannledning (lokal forsyning)
  • Legge ny avløpsledning
  • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
  • Fornye private stikkledninger i gaten
  • BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende høyspentkabler.
  • Gaten vil bli gravd opp i tilnærmet full bredde og gjenoppbygd etter nye planer fra Statens Vegvesen.

I prosjektets fase 3 fornyer vi helt til Danmarksplass og veien åpner igjen tidligst desember 2019.

Nederste, og siste del, av fornyingen utføres i samarbeid med Statens Vegvesen, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

Prosjektleder Hildegunn Kvåle

Kontaktperson for private ledninger Jac van Geel