Gå tilbake til:
Du er her:

Nye vann- og avløpsledninger i Ibsen gate og Edvard Griegs vei

Ibsens gate er stengt for gjennomkjøring mens vi fornyer vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet har vist seg mer omfattende enn forventet og er derfor forsinket.

 • Ibsens gate stengt for gjennomkjøring fra Edvard Griegs vei til Hunstadsvingen
 • Gangadkomst til eiendommene i anleggsperioden
 • Utrykningsetatene har tilgang
 • Ingen parkering blir tillatt innenfor anleggsområdet
 • Parkering i Edvard Griegs vei/Hunstadsvingen blir midlertidig fjernet
 • Omlegging av busstrasé se skyss.no
 • Følg skilting i området

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år! Det er på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Nye miljøkrav krever også at vi separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.

Hva skal vi gjøre:

 • Legge ny vannledning (overføringsledning)
 • Legge ny lokal vannledning (lokal forsyning)
 • Legge ny avløpsledning
 • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
 • Fornye private stikkledninger i gaten
 • BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende høyspentkabler.
 • Gaten vil bli gravd opp i tilnærmet full bredde og gjenoppbygd etter nye planer fra Statens Vegvesen.

Forsinkelser i prosjektets fase 2 på grunn av utfordringer og økt arbeidsomfang:

Prosjektet har møtt på større utfordringer enn vi forventet. Hovedårsakene til dette er mye fjell i grøften som krever sprenging/pigging og at kabler ligger stedvis annerledes enn oppgitt i kartgrunnlag.

Kuldeperioden i vinter førte også til vansker med utkobling av høgspentkabler.

I tillegg har prosjektet har økt i omfang; vi må utvide VA-anlegget i krysset Arne Garborgs gate og legge om kabler fra Bjørnsons gate (over Kronstadtunnelen) til Ibsens gate.

Planlagt ferdigstillelse av prosjektets andre fase er nå 1. mai 2019.

Neste etappe av fornyelse i Ibsens gate – etappe 3

VA-etaten planlegger å fornye anleggene videre ned til Danmarksplass. Planen er å fortsette direkte på denne delen etter at nåværende del er ferdig utført. Anleggstiden er beregnet til 9 måneder.

Derfor kommer Ibsens gate ikke til å bli gjenåpnet for gjennomkjøring før tidligst desember 2019.

Fremdrift fase 2:

 • Planlagt ferdigstillelse februar 2019

Fase 3:

 • Vi går direkte til fase 3 i prosjektet, fornying helt til Danmarksplass og åpner derfor ikke veien igjen tidligst desember 2019.

Nederste, og siste del, av fornyingen utføres i samarbeid med Statens Vegvesen, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

Prosjektleder Hildegunn Kvåle

Kontaktperson for private ledninger Jac van Geel