Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av vann og avløp på Møhlenpris

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur på Møhlenpris.

Prosjektets omfang

  • Vann- og avløpsetaten skal fornye offentlig vannledningsnett og endre struktur for overvann og avløp.
  • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.
  • Etablere ny infrastruktur for BKK Varme, fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
  • Fornye el-kabler for BKK Nett.
  • Etablere mobilpunkter, med ladestasjoner for elbil, sykkelparkering og plasser for bildelering.

Les mer på graveklubben.no