Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying i Søndre Blekeveien og Fjellgaten

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har et stort og kontinuerlig program for å fornye vann- og avløpsnettet i Bergen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre byens innbyggere en god, stabil og sikker vannkvalitet samt sikre et godt miljø.

Vi skal nå fornye en del kommunale vann- og avløpsledninger i dette området. .

Fremdrift:

Arbeidene vil starte i uke 17 vil pågå til slutten av august 2017.

Når arbeidene pågår så vil det stedvis være litt begrenset fremkommelighet og redusert mulighet til parkering.

Kontaktopplysninger

Byggherre:

Bergen kommune, vann- og avløpsetaten.

Prosjekt-/byggeleder: Trym Trovik Tlf: 957 63470

E-post: trym.trovik@bergen.kommune.no

Entreprenør:

Bergen Bydrift AS med underentreprenører

Prosjektleder: Dan Viggo Haraldsen Tlf: 416 73200 danviggo.haraldsen@bydrift.no

Anleggsleder Stian Haukås Tlf: 952 93878 stian.haukas@bydrift.no

Rørlegger: Yngve Vatle Tlf:928 57835 yngve@va-pro.no

Døgnåpen Vaktsentral 55567815/ 55291110.

Se varslemeg.no for å sikre at dere mottar SMS-varsler. Da kan vi varsle ved behov.