Gå tilbake til:
Du er her:

Rehabilitering av avløpsledninger i Indre Arna

Gravefri fornying av avløpsledninger i Indre Arna.

I ukene fremover skal vi også fornye avløpsnettet oppover i området Ekravegen, Indre Arnaveien, Langerekkja og Stølsveien. Arbeidene omfatter ca. 1200 m avløpsledninger i ulike dimensjoner.

Fornying av ledningsnettet

Hvert år fornyes ca. 1,2 % av avløpsnettet. Det må til for å ivareta målet om 100 års levetid. 65 % av ledningsfornyingen er gjennomført med gravefrie (NoDig) løsninger.

Akutte driftsproblemer og skjerming av sårbare vannforekomster som vassdrag og badeplasser er styrende for prioriteringen av fornyingstiltakene.

I tillegg til fornyingstiltak som prioriteres ut fra hensynet til vannmiljø og avløpssystemets funksjon, skjer i dag en stor del av fornyingen i tilknytning til gjennomføring av andre infrastrukturtiltak, f. eks. Bybanen og andre deler av Bergensprogrammet.