Gå tilbake til:
Du er her:

Hjellestadvegen: nytt vann- og avløpsanlegg

I forbindelse med at Statens Vegvesen bygger en ny gang- og sykkelveg, og utbedrer den eksisterende bilvegen langs, vil Vann- og avløpsetaten utbedre det skal offentlige ledningsnettet i Hjellestadvegen.

Det skal etableres både nye offentlige spillvannsledninger og vannledninger langs vegen. De som er koblet til den offentlige vannledningen langs Hjellestadvegen i dag, vil få midlertidig vannforsyning under byggperioden.

Hvor lenge de enkelte hus skal ha midlertidig vannforsyning vil variere, og er avhengig av øvrig fremdrift på byggingen. De berørte vil få informasjon, og blir kontaktet direkte når det nærmer seg arbeid med deres stikkledning.

Har du spørsmål til vann- og avløpsetaten?

Tanja Røssevold, prosjektleder, tlf. 55566274

Arild Totland, om privat vanntolkobling/stikkledning , tlf. 55566675