Gå tilbake til:
Du er her:

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Det er noe som gjenstår, men når dette er på plass vil detaljplanene bli komplett.

Fremdrift i prosjektet blir da en byggesøknad og deretter vil man lyse ut arbeidene for å engasjere en entreprenør.

Når entreprenøren er engasjert vil hele anlegget normalt bli bygget før man eventuelt setter på vann.

Oppstart i 2018

Tidfeste hele prosjektet er vanskelig da det er mange prosesser som skal gjennomføres.

Vi håper å kunne være i gang med anleggsarbeidene tidlig i 2018.