Gå tilbake til:
Du er her:

Grimstad; Kvitura-Hope: nytt offentlig vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten er godt i gang med forhandlinger av grunn- og minnelige avtaler for fremlegging av offentlig vann- og avløpsnett, på Grimstad.

Prosjektleder Beate Høgh telefon: 55566928 E-post: Beate.Hogh@bergen.kommune.no

Det er noe som gjenstår, men når dette er på plass vil detaljplanene bli komplett.

Fremdrift i prosjektet blir da en byggesøknad og deretter vil man lyse ut arbeidene for å engasjere en entreprenør.

Når entreprenøren er engasjert vil hele anlegget normalt bli bygget før man eventuelt setter på vann.