Gå tilbake til:
Du er her:

Hjellestadvegen Fv. 556

Statens Vegvesen er i gang med å utbedre Hjellestadvegen. I forbindelse med dette skal vi oppgradere eksisterende kommunale vann- og avløpsanlegget.

Vann:

Hus som er tilkoblet den eksisterende kommunale vannledningen langs Hjellestadvegen i dag, kommer til å være tilkoblet en midlertidig kommunal vannledning i deler/hele anleggsperioden.

Den kommunale midlertidige vannledningen blir liggende i hagene til enkelte langs Hjellestadvegen. Dette er helt nødvendig for å kunne oppgradere anlegget.

Kloakk:

Hus der kloakken ligger i/langs/over Hjellestadvegen slik at den blir påvirket av vegbyggingen, vil etter hvert bli tilkoblet en midlertidig løsning. De blir kontaktet direkte av rørleggeren ved behov.

Alle berørte huseiere vil bli kontaktet direkte om arbeider som påvirker eiendommen. Arbeidene med anlegget er planlagt ferdigstilt 2019.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Olafur Rafn Brynjolfsson, tlf. 452 02 338 eller mail OlafurRafn.Brynjolfsson@bergen.kommune.no