Gå tilbake til:
Du er her:

Sagstad

Vann- og avløpsetaten utbedrer det kommunale spillvannsanlegget i Sagstadvegen.

Sagstad:

Vann- og avløpsetaten utbedrer det kommunale spillvannsanlegget i Sagstadvegen.

Bergen Bydrift AS er utførende entreprenør for arbeidene der. Det skal byttes ut kummer, graves og kobles ut ledninger. Arbeidene er planlagt ferdigstilt utpå høsten 2017.

Har du spørsmål?

Kontakt Tanja Røssevold i Vann- og avløpsetaten, tlf. 55 56 62 74, eller mail tanja.rossevold@bergen.kommune.no