Gå tilbake til:
Du er her:

Hjellestadvika vann- og avløpssystem

Vann- og avløpsetaten skal sanere utslipp til Hjellestadvika. De reviderte planene for vann- og avløpssystem i området vil være klare i desember 2017.

Vann- og avløpsetaten skal sanere utslipp til Hjellestadvika. De reviderte planene for vann- og avløpssystem i området vil være klare i desember 2017.

Direkte berørte grunneiere vil bli kontaktet i løpet av 2017 for gjennomgang av gamle planer og avtaler.


Grunnarbeidene vil bli satt i gang i løpet av 2018.

Oppgradering av veg utsatt

Trafikketaten har ikke hatt ressurser til å sette i gang reguleringsarbeidet i 2016, og i forslag til økonomiplan for perioden 2017 – 2020 er det ikke satt av midler til vegutvidelsen på Hjellestad.

Ved at Vann- og avløpsetaten går alene med sine planer vil det ikke bli etablert fortau og møteplasser på vegen. Vann- og avløpsetaten etablerer offentlig vann- og avløpsanlegg i eksisterende vei.

Spørsmål kan rettes til Toril Rydland, tlf 55 56 63 80,
e-post: toril.rydland@bergen.kommune.no