Gå tilbake til:
Du er her:

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men vi er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Hva skal bygges?

  • Ny kommunal sjøledning for vann fra Fanahammeren til Hordnes.
  • Offentlig vannledning på Hordnes
  • Tilknytningspunkter for private tilkoblinger til det offentlige ledningsanlegget

Det blir beboermøte før anlegsstart. HGT AS er valgt som entreprenør.

Planlagt anleggsstart høst 2019

Prosjektleder i Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Oddbjørn Andersen