Gå tilbake til:
Du er her:

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område der det ikke er tilgang på kommunalt vann, men vi er i gang med prosessen å få drikkevann hit.

Hva skal bygges?

  • Ny kommunal sjøledning for vann fra Fanahammeren til Hordnes.
  • Offentlig vannledning på Hordnes
  • Tilknytningspunkter for private tilkoblinger til det offentlige ledningsanlegget

Anleggstart: august 2019

Sluttdato: august 2020

HGT AS er entreprenør.

Prosjektleder i Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Oddbjørn Andersen