Gå tilbake til:
Du er her:

Vi borer dypt for å få vannet dit vi vil!

For å få overvannet (regnvannet) på Møhlenpris til fjorden i stedet for å bruke ressurser på å rense det, måtte vi 8 meter ned i bakken!

Prosjektleder hos Vann- og avløpsetaten, Hanna Hugosson, forklarer:

- På Møhlenpris har ikke alle gater direkte fall mot Puddefjorden og her i Professor Hansteens gate ligger et lavpunkt.

- Derfor måtte vi grave et 8 meter djupt borehull mellom Professor Hansteens gate og O.J. Brochs gate. Så skal vi trekke en ledning med innvendig diameter på 400 mm gjennom. Da kan det rene regnvannet ende i Puddefjorden, i stedet for å gå til ressurskrevende rensing Holen avløpsrenseanlegg, avslutter prosjektlederen.