Gå tilbake til:
Du er her:

Rehabiliterer dam Munkebotsvatnet

Lurer du på hvorfor vannstanden i Munkebotsvatnet er lavere enn normalt?

Når vi skal sikre dammen må vi komme til på vannsiden og derfor er vannet tappet ned. Etter at dammen er sikret, skal området rundt Munkebotsvatnet oppgraderes. Området vil bli tilrettelagt for friluftsliv, med blant annet en helt ny badeplass. Arbeidet vil vare fram til sommeren 2019.

62 demninger i vannforsyningsnettet

Vann- og avløpsetaten har ansvar for 62 demninger i Bergen, og nå er det dam Munkebotsvatnet som trenger en oppgradering.

Strengere sikkerhetskrav

For å tilfredsstille strengere krav til sikkerhet og gjøre dam Munkebotsvatnet rustet til å tåle en forventet fremtidig økt nedbørsmengde forsterkes nå dammen.

Ny badeplass og område tilrettelagt for friluftsliv

Etter at dammen er sikret, skal området rundt Munkebotsvatnet oppgraderes. Området vil bli tilrettelagt for friluftsliv, med blant annet strand og sittekanter/murer av gjenbrukt stein sørvest for demningen.

Kulturhistorisk verdi

Dammen er plassert i et område der den kulturhistoriske verdien og estetikken i stor grad legger føringer for prosjektet. Vi kommer til å ivareta den kulturhistoriske verdien, med å beholde mest mulig av eksisterende synlig mur. På "vannsiden" bygger vi en betongdam med overløp utformet som en liten kanal som leder vannet ut fra fasaden på nedstrøms side for å redusere påkjenningen på denne.

Vi legger vekt på å ta vare på og integrere stein fra eksisterende dam også i øvrige konstruksjonsdeler og i opparbeidelsen av tilstøtende strandsone.

Nedtapping av Munkebotsvatnet kan gi endret vannføring i vassdraget

Munkebotsvatnet vil være nedtappet i byggeperioden. Dette kan gi endret vannføring fra vassdraget flere steder.

Vi ber personer som ferdes på veiene rundt Munkebotsvatnet utvise ekstra oppmerksomhet, og respektere merking og avsperringer.