Gå tilbake til:
Du er her:

Torvetua i Fana

Boligfeltet Torvetua (Neshaugen, Fana) har hatt privat vann- og avløpshåndtering siden det ble bygget på slutten av 1990-tallet, men nå er Vann- og avløpsetaten ferdig med anleggsarbeider og hele boligfeltet er tilknyttet kommunalt nett.

Hva er utført?

  • Privat vann og avløp er koblet ut og sanert.
  • Det er etablert 1 kommunal og 1 privat avløpspumpestasjon i boligfeltet
  • Avløp fra boligene pumpes i sjøledninger gjennom Birkelandsvannet, til tilknytningspunkt i Elvenesveien.
  • Ny kommunal vannledning er ført frem til boligfeltet via ledning gjennom Birkelandsvannet og det er etablert slukkevannsuttak

Prosjekterende: Cowi AS

Utførende entreprenør: Hylland AS

Leverandør pumpestasjoner: Grundfos AS

Oppstart anleggsarbeid: okt 2017

Ferdig anlegg: juni 2018