Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av vann- og avløpsledninger i Ibsen gate: endring i kjøremønster

Fra mandag 18. november kl 0600 vil innkjøring til Ibsens gate fra Fjøsangerveien bli gjenåpnet. Ibsens gate vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring.

Nytt kjøremønster fra 18. november 2019:

innkjøring til Ibsens gate fra Fjøsangerveien bli gjenåpnet

Ibsens gate vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring! Området merket med oransje på skissen under viser anleggsområdet.

• Varelevering til Rema, DPS, Apoteket må kjøre inn fra Fjøsangerveien og via midlertid vei på baksiden av Fjøsangerveien 32d, se skisse under.

• Parkeringsplassen på Danmarksplass blir gjenåpnet

• Innkjøring til Peppes blir gjenåpnet

• Parkeringsplass ved fotballbanen forblir tilgjengelig via Ibsens gate, merket blå pil på skisse.

Fornying av vann- og avløpsanlegg:

Vi skal fornye eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene i deler av Ibsens gate og hele Kiellands gate. I tillegg skal det legges ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Nye miljøkrav krever også at vi separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.

Hva skal vi gjøre:

  • Legge ny vannledning (overføringsledning)
  • Legge ny avløpsledning
  • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
  • Fornye private stikkledninger i gaten

Følgende samarbeidspartnere er med i prosjektet og skal fornye/oppgradere sine anlegg:

Statens Vegvesen, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

Prosjektleder Hildegunn Kvåle

Kontaktperson for private ledninger Jac van Geel