Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av vann- og avløpsledninger i Ibsen gate

Vi skal fornye eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene i deler av Ibsens gate og hele Kiellands gate. I tillegg skal det legges ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år! Det er på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Nye miljøkrav krever også at vi separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.

Hva skal vi gjøre:

  • Legge ny vannledning (overføringsledning)
  • Legge ny lokal vannledning (lokal forsyning)
  • Legge ny avløpsledning
  • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
  • Fornye private stikkledninger i gaten

Følgende samarbeidspartnere er med i prosjektet og skal fornye/oppgradere sine anlegg:

Statens Vegvesen, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

Prosjektleder Hildegunn Kvåle

Kontaktperson for private ledninger Jac van Geel